Szanowni Państwo!

Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej (APiAP) to określenie inicjatywy edukacyjnej realizowanej po raz kolejny - tym razem we Wrocławiu.

Celem Konferencji jest praktyczne wykorzystanie medycznej wiedzy naukowej w szerokim kontekście chorób oddychania.

Z założenia jej celem nie jest przenoszenie wiedzy specjalistycznej na niższy poziom kompetencji lekarskich, ale zwiększanie tych kompetencji praktycznych poprzez integrację wiedzy wielospecjalistycznej na poziomie wykonawczym. Jeżeli nawet dzisiaj rozwiązania formalne ograniczają czasem realizację poszczególnych „procedur” medycznych, nie oznacza to, że są to warunki trwałe. Będą one zapewne ulegały modyfikacji pod wpływem aktywności zawodowej poszczególnych grup specjalistycznych.

Lekarze chorób płuc są przygotowani na taki kierunek działania, a przede wszystkim chcą pozostać w opiece nad chorymi w ścisłym związku z lekarzami rodzinnymi, alergologami, torakochirurgami, onkologami i anestezjologami, chociażby ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne chorób oddychania. Ponieważ te przekonania nie mogą pozostać jedynie deklaratywnymi, stwarzamy warunki integracji wiedzy dla praktycznych celów pulmonologii i alergologii.

Liczymy na współpracę teraz i w przyszłości.

Zapraszamy Lekarzy zainteresowanych problemami chorób oddychania na dwudniową Konferencję do Wrocławia.

Władysław Pierzchała i Adam Barczyk
w imieniu komitetu naukowego

Program

Sponsor złoty

 
 

Sponsor srebrny

 
 

 

Sponsor

 

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Polskie Towarzystwo Chorób PłucPATRONAT MEDIALNY

NASI WYKŁADOWCY

CENY UCZESTNICTWA

Lekarze niebędący członkami PTChP

350 zł
netto


cała konferencja

Rezerwuj

Lekarze będący członkami PTChP

300 zł
netto


cała konferencja

Rezerwuj

Studenci, pielęgniarki, diagności

150 zł
netto


cała konferencja

Rezerwuj

Przedstawiciele firm farmaceutycznych

500 zł
netto


cała konferencja

Rezerwuj
Apiap

MIEJSCE KONFERENCJI

DoubleTree by Hilton Hotel Wroclaw ****
Adres: ul. Podwale 84,
50-414 Wrocław

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl