Szanowni Państwo!

Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej (APiAP) to określenie inicjatywy edukacyjnej realizowanej po raz kolejny – w roku 2020 zapraszamy do Katowic.

Celem Konferencji jest praktyczne wykorzystanie medycznej wiedzy naukowej w szerokim kontekście chorób oddychania.

Z założenia jej celem nie jest przenoszenie wiedzy specjalistycznej na niższy poziom kompetencji lekarskich, ale zwiększanie tych kompetencji praktycznych poprzez integrację wiedzy wielospecjalistycznej na poziomie wykonawczym. Jeżeli nawet dzisiaj rozwiązania formalne ograniczają czasem realizację poszczególnych „procedur” medycznych, nie oznacza to, że są to warunki trwałe. Będą one zapewne ulegały modyfikacji pod wpływem aktywności zawodowej poszczególnych grup specjalistycznych.

Lekarze chorób płuc są przygotowani na taki kierunek działania, a przede wszystkim chcą pozostać w opiece nad chorymi w ścisłym związku z lekarzami rodzinnymi, alergologami, torakochirurgami, onkologami i anestezjologami, chociażby ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne chorób oddychania. Ponieważ te przekonania nie mogą pozostać jedynie deklaratywnymi, stwarzamy warunki integracji wiedzy dla praktycznych celów pulmonologii i alergologii.

Liczymy na współpracę teraz i w przyszłości.

Zapraszamy Lekarzy zainteresowanych problemami chorób oddychania na dwudniową Konferencję do Katowic.

Władysław Pierzchała i Adam Barczyk
w imieniu komitetu naukowego

 

Program

Już wkrótce

Już wkrótce

Udział w konferencji jest bezpłatny

MIEJSCE KONFERENCJI

Park Hotel Diament Katowice ****

Wita Stwosza 37
40-042 Katowice
Tel.: +48 32 720 00 00
e-mail: katowicepark@hotelediament.pl

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl