Informacje ogólne

 

Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej (APiAP) to określenie naszej inicjatywy edukacyjnej realizowanej po raz kolejny - tym razem w Krakowie.

Celem Konferencji jest praktyczne wykorzystanie medycznej wiedzy naukowej w szerokim kontekście chorób oddychania.
Z założenia jej celem nie jest przenoszenie wiedzy specjalistycznej na niższy poziom kompetencji lekarskich, ale zwiększanie tych kompetencji praktycznych poprzez integrację wiedzy wielospecjalistycznej na poziomie wykonawczym. Jeżeli nawet dzisiaj rozwiązania formalne ograniczają czasem realizację poszczególnych „procedur” medycznych, nie oznacza to, że są to warunki trwałe. Będą one zapewne ulegały modyfikacji pod wpływem aktywności zawodowej poszczególnych grup specjalistycznych.

Lekarze chorób płuc są przygotowani na taki kierunek działania, a przede wszystkim chcą pozostać w opiece nad chorymi w ścisłym związku z lekarzami rodzinnymi, alergologami, torakochirurgami, onkologami i anestezjologami, chociażby ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne chorób oddychania. Ponieważ te przekonania nie mogą pozostać jedynie deklaratywnymi, stwarzamy warunki integracji wiedzy dla praktycznych celów pulmonologii i alergologii.
Liczymy na współpracę teraz i w przyszłości.
Zapraszamy Lekarzy zainteresowanych problemami chorób oddychania na trzydniową Konferencję do Krakowa.

Władysław Pierzchała i Adam Barczyk
w imieniu Fundacji Rozwoju Pulmonologii