polskie towarzystwo chorub płuc kongres kongres

Szanowni Państwo!

Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej (APiAP) to określenie naszej inicjatywy edukacyjnej realizowanej po raz kolejny - tym razem w Krakowie.

Celem Konferencji jest praktyczne wykorzystanie medycznej wiedzy naukowej w szerokim kontekście chorób oddychania.

Z założenia jej celem nie jest przenoszenie wiedzy specjalistycznej na niższy poziom kompetencji lekarskich, ale zwiększanie tych kompetencji praktycznych poprzez integrację wiedzy wielospecjalistycznej na poziomie wykonawczym. Jeżeli nawet dzisiaj rozwiązania formalne ograniczają czasem realizację poszczególnych „procedur” medycznych, nie oznacza to, że są to warunki trwałe. Będą one zapewne ulegały modyfikacji pod wpływem aktywności zawodowej poszczególnych grup specjalistycznych.

Lekarze chorób płuc są przygotowani na taki kierunek działania, a przede wszystkim chcą pozostać w opiece nad chorymi w ścisłym związku z lekarzami rodzinnymi, alergologami, torakochirurgami, onkologami i anestezjologami, chociażby ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne chorób oddychania. Ponieważ te przekonania nie mogą pozostać jedynie deklaratywnymi, stwarzamy warunki integracji wiedzy dla praktycznych celów pulmonologii i alergologii.

Liczymy na współpracę teraz i w przyszłości.

Zapraszamy Lekarzy zainteresowanych problemami chorób oddychania na trzydniową Konferencję do Krakowa.

Władysław Pierzchała i Adam Barczyk
w imieniu Fundacji Rozwoju Pulmonologii

Program

Piątek 19 X 2018
10.00 - 10.30 Powitalna przerwa kawowa
10:30 Rozpoczęcie konferencji
10:30 - 12:00 SESJA I Astma. Prowadzenie: prof. Krzysztof Sładek
10.30- 10.50 Diagnostyka i leczenie astmy ciężkiej prof. Grażyna Bochenek prof. Grażyna Bochenek
10:50 - 11:10 Omalizumab w leczeniu astmy ciężkiej alergicznej dr med. Agnieszka Gawlewicz
11.10 - 11.30 Mepolizumab w leczeniu astmy ciężkiej eozynofilowej dr hab. Stanisława Bazan
11:30 - 11:50 Diagnostyka i leczenie astmy aspirynowej prof. Lucyna Mastalerz
11:50 - 12:00 Dyskusja
12:00 - 12:15 Przerwa kawowa
12.15 - 13.30 SESJA II Najnowsze wytyczne i rekomendacje. Prowadzenie: prof. Adam Barczyk
12.15 - 12.35 Najnowsze wytyczne diagnostyki IPF - Fleischner Society 2018 prof. Wojciech Piotrowski
12.35 - 12.55 Rozstrzenia oskrzeli - rekomendacje ERS 2017 dr hab. Tadeusz M. Zielonka
12.55 - 13.15 Postępy w diagnostyce i leczniu chorób opłucnej (state of the art - ATS 2018) prof. Rafał Krenke
13.15 - 13.25 IPF
13.25 - 13.30 Dyskusja
13.30 - 14.30 Lunch
14.30 - 15.55 SESJA III POCHP. Prowadzenie: prof. Władysław Pierzchała
14.30 - 14.50 POChP
14.50 - 15.10 POChP
15.10 - 15.30 POChP
15.30 - 15.50 POChP
15.50 - 15.55 Dyskusja
15.55 - 16.10 Przerwa kawowa
16.10 - 17.35 SESJA IV Choroby infekcyjne. Prowadzenie: dr hab. Tadeusz Zielonka
16.10 - 16.30 Zakażenia układu oddechowego wieku dziecięcego u dorosłych (krztusiec, odra, ospa wietrzna) dr hab. Ernest Kuchara
16.30 - 16.50 Pasożytnicze zakażenia układu oddechowego dr med. Piotr Kajfasz
16.50 - 17.10 Zapalenia płuc w immunosupresji dr med Tomasz Ozorowski
17.10 - 17.30 Najczęstsze powikłania zapalenia płuc - jak im zapobiegać i jak je leczyć dr hab. Tadeusz Przybyłowski
17.30 - 17.35 Dyskusja
Sobota 20 X 2018
9.00 - 10.25 SESJA V - Choroby ziarniniakowe. Prowadzenie: prof. Adam Barczyk
9.00 - 9.20 Różnicowanie chorób ziarniniakowych układu oddechowego prof. Ewa Jassem
9.20 - 9.40 Leczenie sarkoidozy - nie tylko glikokortykosteroidy prof. Dariusz Ziora
9.40 - 10.00 Radiologia i gruźlica - co wartościowego pomijamy, a co nas prowadzi na manowce? dr med. Grzegorz Gawron
10.00 - 10.20 Varia
10.20 - 10.25 Dyskusja
10.25 - 10.40 Przerwa kawowa
10.40 - 12.05 SESJA VI POChP. Prowadzenie: prof. Władysław Pierzchała
10.40 - 11.00 POChP
11.00 - 11.20 POChP
11.20 - 11.40 Diagnostyka różnicowa niewydolności serca i POChP prof. Adam Barczyk
11.40 - 12.00 Leczenie niewydolności serca u chorych z współwystępowaniem POChP prof. Piotr Rozentryt
12.00 - 12.05 Dyskusja
12.05 - 12.20 Przerwa kawowa
12.20 - 13.45 SESJA VII Astma i choroby alergiczne. Prowadzenie: prof. Adam Barczyk
12.20 - 12.40 Dyskusja za i przeciw: immunoterapia w astmie - jestem za dr med. Rafał Dobek
12.40 - 13.00 Dyskusja za i przeciw: immunoterapia w astmie - jestem przeciw dr med. Andrzej Obojski
13.00 - 13.20 Astma
13.20 - 13.40 Wrodzony obrzęk naczynioruchowy - różnicowanie, diagnostyka, leczenie prof. Krzysztof Kuziemski
13.40 - 13.45 Dyskusja
13.45 - 14.00 Przerwa kawowa
14.00 - 15.25 SESJA VIII Pneumonologia interwencyjna i nie tylko. Prowadzenie: prof. Krzysztof Sładek
14.00 - 14.20 Miejsce pulmonologii interwencyjnej w diagnostyce chorób płuc Dr hab. Artur Szlubowski
14.20 - 14.40 Diagnostyka endoskopowa guzków obwodowych płuca Dr hab. Jerzy Soja
14.40 - 15.00 Pirfenidon i Nintedanib w leczeniu chorych na samoistnego włóknienia płuc (IPF) Dr med. Tomasz Stachura
15.00 - 15.20 Metoda nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV) w leczeniu zaostrzeń oraz w leczeniu przewlekłym chorych na POChP Dr med. Aleksander Kania
15.20 - 15.25 Dyskusja i zakończenie konferencji
15.25 Zakończenie konferencji

Sponsorzy

Zapraszamy do udziału w konferencji. W sprawach udziału w konferencji w charakterze Sponsorów prosimy o kontakt:

Łukasz Grześkowiak
tel.: + 48 793 323 833
e-mail: l.grzeskowiak@pharma2pharma.pl

Tomasz Sawicki
tel.: + 48 664 329 708
e-mail: t.sawicki@pharma2pharma.pl

Komitet naukowy

Katedra i Klinika Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

NASI WYKŁADOWCY

CENY UCZESTNICTWA

Członkowie PTChP

300 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Lekarze nie będący członkami PTChP

350 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Studenci, pielęgniarki, diagności

150 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Osoba towarzysząca

200 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Pracownik Firmy Farmaceutycznej

450 zł

cała konferencja

Rezerwuj
Golden Gate Bridge with San Francisco in distance Forest with mountains behind Bicyclist looking out over hill at ocean

MIEJSCE KONFERENCJI

Qubus Hotel Kraków ****
Adres: Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków
Telefon: 12 374 51 00
E-mail: krakow@qubushotel.com

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
office@pharma2pharma.pl