Piątek 19 X 2018
10:30 - 12:00 SESJA I Astma. Prowadzenie: PROF. KRZYSZTOF SŁADEK
10.30- 10.50 Diagnostyka i leczenie astmy ciężkie prof. Grażyna Bochenek
10:50 - 11:10 Omalizumab w leczeniu astmy ciężkiej alergicznej dr med. Agnieszka Gawlewicz
11.10 - 11.30 Mepolizumab w leczeniu astmy ciężkiej eozynofilowej dr hab. Stanisława Bazan
11:30 - 11:50 Diagnostyka i leczenie astmy aspirynowej prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz
12:00 - 12:15 Przerwa kawowa  
12.15 - 13.30 SESJA II Najnowsze wytyczne i rekomendacje PROWADZENIE: PROF. DR HAB. N. MED. ADAM BARCZYK
12.15 - 12.35 Najnowsze wytyczne diagnostyki IPF - Fleischner Society 2018 dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski, Prof. UMED
12.35 - 12.55 Rozstrzenie oskrzeli - rekomendacje ERS 2017 dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka
12.55 - 13.15 Postępy w diagnostyce i leczniu chorób opłucnej (state of the art - ATS 2018) prof. Rafał Krenke
13.15 - 13.35 Praktyczne aspekty leczenia IPF w ramach programu terapeutycznego prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora 
13.40 - 14.30 Lunch  
14.30 - 15.55 SESJA III POCHP PROWADZENIE: PROF. WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA
14.30 - 14.50 Skuteczność wGKS/LABA w POChP w prewencji zaostrzeń. Nowe spojrzenie w świetle nowych badań klinicznych dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka
14.50 - 15.10 Terapia trójskładnikowa w POChP – efektywność kliniczna i bezpieczeństwo terapii. prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora 
15.10 - 15.30 Terapia podwójna i potrójna – kiedy i dla kogo? dr n. med. Adam Szuścik
15.30 - 15.50 MINI SYMPOZJUM - Postęp w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
15.55 - 16.10 Przerwa kawowa  
16.10 - 17.35 SESJA IV Choroby infekcyjne PROWADZENIE: DR HAB. N. MED. TADEUSZ ZIELONKA
16.10 - 16.30 Zakażenia układu oddechowego wieku dziecięcego u dorosłych (krztusiec, odra, ospa wietrzna) dr hab. n. med. Ernest Kuchar
16.30 - 16.50 Pasożytnicze zakażenia układu oddechowego dr n. med. Piotr Kajfasz
16.50 - 17.10 Zapalenia płuc w immunosupresji dr n. med. Tomasz Ozorowski
17.10 - 17.30 Najczęstsze powikłania zapalenia płuc - jakim zapobiegać i jak je leczyć dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Sobota 20 X 2018
9.00 - 10.25 SESJA V - Choroby ziarniniakowe PROWADZENIE: PROF. DR HAB. N. MED. ADAM BARCZYK
9.00 - 9.20 Różnicowanie chorób ziarniniarkowych układu oddechowego prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
9.20 - 9.40 Leczenie sarkoidozy - nie tylko glikokortykosteroidy prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
9.40 - 10.00 Radiologia i gruźlica - co wartościowego pomijamy, a co nas prowadzi na manowce? dr n. med. Grzegorz Gawron
10.25 - 10.40 Przerwa kawowa  
10.40 - 12.05 SESJA VI POChP PROWADZENIE: PROF. WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA
10.40 - 11.00

POCHP, GOLD: A, B,C,D – nowe dane, stare kontrowersje. Grant edukacyjny firmy Novartis

dr hab. n. med. Piotr Boros, Prof. IGiChP
11.00 - 11.20 Kiedy 2 znaczy więcej niż 3 w POChP. Grant edukacyjny Boehringer Ingelheim  dr n. med. Aleksander Kania
11.20 - 11.40 Diagnostyka różnicowa niewydolności serca i POChP prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
11.40 - 12.00 Leczenie niewydolności serca u chorych z współwystępowaniem POChP dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
12.05 - 12.20 Przerwa kawowa  
12.20 - 13.45 SESJA VII Astma i choroby alergiczne PROWADZENIE: PROF. ADAM BARCZYK
12.20 - 12.40 Dyskusja za i przeciw: immunoterapia w astmie - jestem za dr n. med. Rafał Dobek
12.40 - 13.00 Dyskusja za i przeciw: immunoterapia w astmie - jestem przeciw dr n. med. Andrzej Obojski
13.00 - 13.20 Wpływ celowanego leczenia biologicznego anty-IL5 na jakość życia chorych z astmą ciężką dr n. med. Bogna Buttler
13.20 - 13.40 Wrodzony obrzęk naczynioruchowy - różnicowanie, diagnostyka, leczenie dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski, Prof. GUMED
13.45 - 14.00 Przerwa kawowa  
14.00 - 15.25 SESJA VIII Pneumonologia interwencyjna PROWADZENIE: PROF. KRZYSZTOF SŁADEK
14.00 - 14.20 Miejsce pulmonologii interwencyjnej w diagnostyce chorób płuc dr hab. n. med. Artur Szlubowski
14.20 - 14.40 Diagnostyka endoskopowa guzków obwodowych płuca dr hab. n. med. Jerzy Soja
14.40 - 15.00 Pirfenidon i Nintedanib w leczeniu chorych na samoistnego włóknienia płuc (IPF) dr n. med. Tomasz Stachura
15.00 - 15.20 Metoda nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV) w leczeniu zaostrzeń oraz w leczeniu przewlekłym chorych na POChP dr n. med. Aleksander Kania
15.25 Zakończenie konferencji  

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Park Hotel Diament Katowice ****

Wita Stwosza 37
40-042 Katowice
Tel.: +48 32 720 00 00
e-mail: katowicepark@hotelediament.pl

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl