Dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

Dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

Specjalizacje: choroby płuc, choroby wewnętrzne

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie chorób płuc i chorób wewnętrznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Kliniki Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń układu oddechowego i alergicznych.

Rozprawa doktorska: „Rola testu wysiłkowego prowadzonego na ergometrze rowerowym w porównaniu z klasycznymi parametrami spirometrycznymi w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy oskrzelowej”,

Rozprawa habilitacyjna: „Ocena czynności układu oddechowego u chorych na cukrzycę”

Należy do Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, European Respiratory Society.

MIEJSCE KONFERENCJI

DoubleTree by Hilton Hotel Wroclaw ****
Adres: ul. Podwale 84,
50-414 Wrocław

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl